Základní bezpečnostní audit

Jste připraveni na útok ransomware?

Každý, kdo zodpovídá za firemní infrastrukturu si klade otázky, zda je chráněna proti kybernetickým hrozbám a zároveň, zda jsou uživatelé dostatečně proškoleni. Při současném vytížení pracovníků v IT je ale občas obtížné získat komplexní pohled na míru a kvalitu zabezpečení. Naši odborníci v oblasti IT Security zajistí nezávislé posouzení a zhodnocení zabezpečení proti současným kybernetickým hrozbám. Výsledkem bude přehledná zpráva, kde uvedeme rizika a jejich zhodnocení a možnosti nápravných opatření.

Jak takový základní bezpečnostní audit probíhá?

Naši specialisté provedou formou sběru informací a pohovoru zjištění bezpečnostních zvyklostí a interních pravidel. Aktuální stav zabezpečení bude konzultován s garanty bezpečnostních systémů perimetru, komunikačních platforem a pověřeným správcem informační bezpečnosti.

Co posoudíme a na co se zaměříme?

  • interní bezpečnostní předpisy a provozní zvyklosti
  • zabezpečení organizace a interní infrastruktury proti kybernetickému útoku
  • zabezpečení e-mailového provozu proti spamu a phishingovým útokům
  • pravidla webového provozu
  • prověření typických vektorů útoku ransomware a schopnosti zabezpečení jej detekovat nebo zablokovat
  • posouzení zálohování a schopnosti disaster recovery
  • posoudíme vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

Co získáte?

Výsledkem bude přehledná a zároveň detailní zpráva, kde bude popsán způsob a rozsah analýzy a nalezené skutečnosti. Naši bezpečnostní specialisté ve zprávě popíší a zhodnotí stupeň dosažené bezpečnosti, kvalitu nastavení a všechna nalezená rizika. Součástí bude i návrh na jejich odstranění nebo zmírnění a doporučení na zvýšení celkové bezpečnosti.

Kontaktujte nás

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001