IT služby

Analýzy a studie

IT systémy se stávají složitějšími a nákladnějšími. Roste i jejich důležitost a vliv na běh mnoha oddělení nebo rovnou celé firmy. Jakýkoliv zásah do jejich fungování bez předešlé přípravy, důkladné znalosti všech souvislostí a závislostí může přinést mnohá nepříjemná překvapení. V některých případech se negativní změny projeví až po určité době „bezproblémového“ fungování.

Důkladná analýza spojená s plánovanými změnami, jako je implementace nového subsystému, rozšíření stávajícího, případně pouze upgrade některé komponenty, eliminuje nenadálé problémy na minimum. Naši specialisté ve spolupráci s vámi zpracují důkladnou analýzu stávajícího stavu a navrhnou řešení či postup pro splnění vašich požadavků. Vychází ze svých bohatých zkušeností z realizovaných projektů a ze znalostí širokého produktového portfolia předních světových výrobců

Znalosti našich specialistů oceníte i při řešení rutinních problémů. Pokud se váš systém chová nestandardně, je čas analyzovat příčiny a hledat východiska, která budou respektovat vaše možnosti a prostředí. Plánujete rozsáhlý projet a zkoumáte alternativní řešení? Případové studie zpracovaná specialisty vám pomůže zorientovat se v problematice. Naši experti identifikují cíle a pomohou stanovit priority. Na základě zjištěných faktů navrhnou řešení postavené na praktických zkušenostech i na znalosti trhu v dané oblasti působení.

Služby

Chcete profesionální analýzu svého datového řešení? Spojte se s námi:

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001