IT služby

Audit kybernetické bezpečnosti

Audit kybernetické bezpečnosti zjistí, jak je vaše firma připravena se bránit kybernetickému útoku. 

 

 

Výsledkem bude zpráva s popisem a zhodnocením jednotlivých oblastí a rizika. Při nalezení bezpečnostních rizik navrhneme nápravná opatření, která rizika minimalizují, a pomůžeme vám s následnou implementací.

Služby

Potřebujete nalézt bezpečnostní rizika? Spojte se s námi:

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001