IT služby

Produktová školení

Udržujeme si vysoký přehled a znalosti nabízených řešení a technologií v oblasti ukládání, správy a organizace dat. Přitom se zaměřujeme i na pochopení ze strany zákazníka. Jak technologii ovládat? Jaký potenciál přináší?

Proto nabízíme certifikovaná školení předních výrobců technologií, nebo na míru připravená školení se zaměřením na požadavky a potřeby konkrétního zákazníka. V rámci našich školení předáváme vědomosti tak, aby zákazník pochopil produkt a získal širší orientaci v problematice a mohl nabyté informace zasadit do celkového rámce technologického prostředí.

Naše společnost zaměstnává vysoce hodnocené odborníky v oboru ukládání, správy a organizace dat, kteří znají nejen školená témata, ale také další technologická řešení a produkty. Při prezentacích a školeních podávají nezaujaté informace a zákazníkovi dobře vysvětlí probíranou problematiku. U nás neplatí slogan „Kdo neumí, učí.“ Všichni naši školitelé technologická řešení aktivně navrhují, instalují a spravují. Jejich praktické zkušenosti můžete načerpat i vy, prostřednictvím našich kurzů.

Forma výuky je individuální, proto jsme flexibilní v rámci obsahu, místa i času konání.

Služby

Chcete proškolit své zaměstnance? Spojte se s námi:

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001