Stavební spořitelna České spořitelny: Backup as a Service vám dá jistotu bez starostí!

Zákazník

Stavební spořitelna České spořitelny je jednou z předních stavebních spořitelen v České republice, která nabízí svým klientům širokou škálu finančních produktů a služeb. Jde o dceřinou společnost České spořitelny, což je jedna z největších a nejstarších bank v zemi, a tím získává silnou pozici na trhu.

Stavební spořitelna se specializuje na stavební spoření, což je dlouhodobá forma spoření, kde si klienti mohou vytvářet stavební úspory s výhodným úrokem. Tyto úspory lze následně využít na financování bydlení, rekonstrukce nebo na jiné stavební projekty. Stavební spoření je oblíbené mezi lidmi, kteří chtějí plánovat svou budoucnost a zajistit si stabilní finanční základ pro své bydlení.

Kromě stavebního spoření Stavební spořitelna České spořitelny nabízí také další bankovní produkty a služby, jako jsou běžné účty, termínované vklady, spotřebitelské úvěry, hypotéky a pojištění. Díky propojení s Českou spořitelnou má tato stavební spořitelna silnou síť poboček po celé České republice a je tak snadno dostupná pro své klienty.

Zadání

Stavební spořitelna České spořitelny využívala zálohovací systém bez znalosti jeho plných výhod, licenčních modelů a možností rozšíření. Tento nedostatečný povědomí vedlo k neefektivnímu využívání zálohovacích funkcí a nesystémovému přístupu k zabezpečení dat. Dalším významným problémem byla absenci lidských zdrojů ve zákazníkově týmu, což komplikovalo správu a provoz zálohovacího systému.

Zvolené řešení

Nejprve jsme upravili licenční model pro zákazníka, čímž jsme snížili náklady na údržbu softwaru. Poté jsme se věnovali řešení velkého množství nedokončených zálohovacích úloh a obtížného řešení problémů s nimi spojených. Dále jsme snížili objem přenášených a ukládaných dat díky efektivní deduplikaci dat. Současně jsme zavedli reportovací systém, který umožňuje customizaci reportů o výsledcích záloh, sledování trendů a aktuálního stavu využití licence. Všechny provedené úpravy a změny jsme důkladně zdokumentovali a zajistili jsme školení celého IT týmu.

Zpět na případové studie

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001