Virtualizace

Flash / SSD akcelerace

Dostupná cena a zvyšující se spolehlivost produktů s FLASH paměti umožňují řešit mnohé problémy s výkonem nasazením PCIe Flash akceleračních karet nebo pomocí SSD disků. Pro velká řešení s přiměřeným rozpočtem jsou jasnou volbou specializovaná úložiště s použitím pouze SSD. Těchto projektů je ovšem málo. Mnohem častějším problémem je vyhovující celkové řešení s potřebou zvýšení výkonu pouze v některých částech dat nebo časových oknech.

Naši specialisté mají mnohaleté zkušenosti s optimalizací diskových systémů i celých SAN. Pokud již není možno zlepšit situaci změnou nastavení systému nebo organizace uložených dat, lze u většiny existujících a u všech nových řešení navýšit výkon právě použitím FLASH technologií. Máme bohatou praxi s nasazením akceleračních karet do serverů nebo řadičů diskových polí. Takové řešení je za použití vhodného softwaru pro aplikace transparentní, rychle aplikovatelné a jeho efekt je okamžitý. Výhodou je i možnost sdílení této rychlé cache různými aplikacemi a daty v různý čas s minimálními požadavky na nastavování.

Pokud je požadováno zrychlení i u zápisových operací, je nejčastější cestou zvyšování výkonu diskových systémů pomocí SSD disků (tzv. tiering), kdy jsou data nejprve zapsána do rychlé oblasti složené z SSD a následně se přesouvají na pomalejší disky. Toto řešení je již mnohem citlivější na správný návrh vzájemného poměru mezi velikostí datasetu a rychlou vs. pomalou částí pole, která se navíc s časem může zásadně měnit. Ani výkonová režie spojená s přesunem dat mezi tiery není zanedbatelná. Právě léta zkušeností nám umožňují správně navrhnout i takové řešení a dosáhnout co nejvyššího výkonu při minimalizaci nákladů na SSD tier.

Služby

Chcete optimalizovat svá úložiště? Spojte se s námi:

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001