Virtualizace

Vysoká dostupnost

Úspěšná firma potřebuje zajistit nepřetržitý přístup ke klíčovým aplikacím a službám. Výpadky provozu kritických aplikací, jako jsou finanční systémy nebo řízení výroby, přinášejí značné ztráty. Pokud poptáváte vyhodnocení rizik směrem k zajištění vysoké dostupnosti, jsme tu pro vás.

Společně s vámi provedeme analýzu vašeho prostředí a požadavků na provoz kritických aplikací. Navrhneme a implementujeme technicky a cenově optimální řešení vysoké dostupnosti. To následně integrujeme do vašich plánů kontinuity s návazností na zálohování dat a plány obnovy.

Požadavky na nepřetržitý chod IT infrastruktury pronikají stále více do sféry středního a malého podnikání, a jak se vyvíjí technologie zajištující vysokou dostupnost klesají i náklady na pořízení této infrastruktury. 

Řešení vysoké dostupnosti by mělo být neoddělitelnou součástí virtualizace serverového prostředí. Byť jen několikasekundový výpadek infrastruktury obvykle vede k současné nedostupnosti většiny informačních systémů a bez vysoké dostupnosti je návrat do původního provozního stavu otázkou desítek minut.

Při návrhu každého řešení vysoké dostupnosti je jedním z kritických faktorů zajištění dostupnosti a bezpečnosti dat. V této oblasti máme bohaté zkušenosti s implementací jak serverových, tak storage clusterů nebo s nasazováním bezvýpadkového řešení pro 2 lokality, tzv. MetroCluster. Podle požadavku na tolerovanou dobu nedostupnosti lze zvolit různě technicky i finančně náročná řešení. Při návrhu komplexně posoudíme všechny vrstvy infrastruktury a jejich vzájemnou závislost. Poskytneme školení vašim zaměstnancům odpovědným za administraci a provoz prostředí vysoké dostupnosti. Také nabízíme servis a podporu s různým stupněm reakce podle vašich potřeb. Součástí našich služeb může být také vzdálený dohled s proaktivním vyhledáváním a řešením teprve vznikajících problémů.

Služby

Chcete mít funkční infrastrukturu? Spojte se s námi:

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001