Úsporné řešení na ochranu investic v Palivovém kombinátě na platformě NetApp.

Sdílet:

Zákazník

Dnešní Palivový kombinát Ústí je jedním z podniků, které jsou řízeny a provozovány společností DIAMO.

Palivový kombinát Ústí je chemický závod nacházející se v Ústí nad Labem v severních Čechách, Česká republika. Byl založen v roce 1871 a je jedním z největších a nejstarších chemických podniků v zemi.

Hlavní činnosti Palivového kombinátu Ústí zahrnují výrobu petrochemických produktů, včetně benzínu, motorových olejů, nafty, maziv a dalších rafinovaných ropných produktů. Podnik hraje klíčovou roli v zásobování České republiky rafinovanými ropnými produkty a je důležitým hráčem v energetickém a průmyslovém sektoru regionu.

Palivový kombinát Ústí v minulosti prošel různými změnami a modernizacemi, aby se udržel v souladu s moderními technologiemi a environmentálními standardy. Tím se snažil minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a zlepšit energetickou efektivitu.

 

 

Zadání

Zákazník požadoval instalaci All-Flash systému na dvou lokalitách s jednotnou správou a archivačním úložištěm. Cílem bylo kompletně obnovit hardware a software tak, aby nové řešení umožňovalo rozšíření kapacity a výkonu pro ukládání dat na dvou identických zařízeních umístěných na různých místech. Hlavním požadavkem bylo, aby obě lokality byly schopné plně nahradit nedostupné části systému v případě poruchy nebo nedostupnosti, což zajistilo neustálou dostupnost dat v reálném čase.

Systém také musel umožňovat vytváření okamžitých záloh (snapshotů) pro rychlou obnovu dat a zároveň splňovat základní požadavky pro aktuální zálohovací postupy. Při dodání nových částí systému bylo nutné zajistit jejich plnou kompatibilitu, výkon a kapacitu, aby společně s již existujícím vybavením tvořily funkční celek.

 

Zpět

Pobočka Praha
STORAGE ONE
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5 – Jinonice

Pobočka Ostrava
STORAGE ONE
Nerudova 653/40
703 00 Ostrava – Vítkovice

ISO 20000
ISO 27001